Funcionament

 • L’entrada al centre és de 8:45h a 9:30h, si arribeu més tard no us podrem atendre si ens heu de traspassar alguna informació
 • Si per algun motiu puntual arribeu més tard de les 9:30h, i heu de fer servir el servei de menjador, haureu d’avisar a l’escola amb la suficient antelació
 • Les sortides de l’escola es realitzen de 11.45h a 12h, al migdia de 15:00 a 15:15h i la sortida de la tarda de 16:30 a 17h. Recordeu ser puntuals
 • No s’administrarà cap medicament sense la recepta mèdica i la corresponent autorització
 • Recordeu tancar sempre les portes de l’escola
 • No s’entregarà cap infant a persones no autoritzades ni a menors de 18 anys
 • Tots els infants han de venir esmorzats de casa. A mig matí oferirem un tastet de fruita
 • Els cotxets s’han de plegar i penjar. Si un cotxet no es pot plegar, demaneu ajuda a les educadores. Si no està plegat, no es podrà quedar al centre
 • Tota la roba i els estris han d’anar marcats amb el nom i cognoms
 • Les llibretes dels infants són un vincle escola/família. Cal revisar-les cada dia, cuidar-les i anotar allò que creiem important. Poden ser un bon record pel futur
 • Recordeu que tots els infants han de tenir el necessari a l’escola: una muda completa, bolquers, tovalloletes… i tot allò que es demani des del centre. És important pel desenvolupament dels vostres fills/es
 • Els abrics, jaquetes i bates han de portar una veta per poder penjar-les
 • Les tovalloles petites han de portar goma perquè es pugui penjar al coll
 • Els infants que es queden a dinar han de portar un llençol adaptable mida bressol
 • Quan estem a l’estança hem de vigilar el to de veu i les paraules malsonants. Estem a l’espai dels infants i cal respectar-los

——————————————————————————————————————————–

 • La entrada al centro es de 8:45 a 9:30h, si llegáis más tarde no os podremos atender si nos tenéis que traspasar alguna información
 • Si por algún motivo puntual llegáis más tarde las 9:30h, y tenéis que usar el servicio de comedor, deberéis avisar a la escuela con la suficiente antelación
 • Las salidas de la escuela se realizan de 11:45h a12h, al mediodía de 15:00 a 15:15h y la salida de la tarde de 16:30 a 17h. Recordad ser puntuales
 • No se administrará ningún medicamento sin la receta médica y la correspondiente autorización
 • Recordad cerrar siempre las puertas de la escuela
 • No se entregará ningún niño a personas no autorizadas ni a menores de 18 años
 • Todos los niños tienen que venir almorzados de casa. A media mañana ofreceremos un tastet de fruta
 • Los cochecitos se han de plegar y colgar. Si un cochecito no se puede plegar, pedid ayuda a las educadoras. Si no está plegado, no se podrá quedar en el centro
 • Toda la ropa y los utensilios han de ir marcados con el nombre y los apellidos
 • Las libretas de los niños son un vínculo escuela/familia. Hay que revisarlas cada día, cuidarlas y anotar aquello que creamos importante. Pueden ser un buen recuerdo para el futuro
 • Recordad que todos los niños han de tener lo necesario en la escuela: una muda completa, pañales, toallitas…y todo aquello que se pida desde el centro. Es importante para el desarrollo de vuestros hijos/as
 • Los abrigos, chaquetas y batas han de llevar una veta para poder colgarlos
 • Las toallas pequeñas han de llevar goma para que se puedan colgar del cuello
 • Los niños que se queden a comer han de traer una sábana adaptable de tamaño cuna
 • Cuando estemos en la estancia tenemos que vigilar el tono de voz y las palabras malsonantes. Estamos en el espacio de los niños y hay que respetarlos 
Anuncis