Les estances i les educadores

Entrant pel passadís a mà esquerra, tenim les diferents estances dels infants. Per ordre amb les seves educadores (per al curs 2016-17):

Estància Edat Tutora Suport
Picarols 0-1 anys Teresa Ortiz Laura Villaverde
Maraques 1-2 anys Virgínia Font Lidia Sánchez
Xilòfons 1-2 anys Anna Güell
Güiros 1-2 anys Irene Lázaro Belen Gomez
Xiulets 2-3 anys Núria Ventura
Timbals 2-3 anys Cristina Rodriguez Pilar Garcia
Campanes 2-3 anys Azahara Mendez

Les tutores acompanyen als infants durant tot el seu recorregut per l’Escola (excepte baixes o canvis de personal): Picarols – Güiros – Campanes / Maraques – Timbals / Xilòfons – Xiulets. Aquest recorregut d’estances pot variar.

La directora, la Raquel Sanz, actuarà de reforç com a una educadora més.

Per aquest curs tindrem dues persones de reforç per cobrir necessitats educatives especials (NEE): a Güiros serà l’Iris Ruiz i a Campanes la Isa Campillo.

Durant el curs tindrem diferents estudiants realitzant pràctiques: la Miriam a Picarols, l’Alba i la Ghizlane a Xiulets i la Laia i la Paula a Timbals.

——————————————————————————————————————————– Entrando por el pasillo a mano izquierda, tenemos las diferentes estancias de los niños. Por orden con sus educadoras (para el curso 2015-16):

Estancia Edad Tutora Soporte
Picarols 0-1 anys Teresa Ortiz Laura Villaverde
Maraques 1-2 anys Virgina Font Lidia Sánchez
Xilòfons 1-2 anys Anna Güell
Güiros 1-2 anys Irene Lázaro Belén Gómez
Xiulets 2-3 anys Núria Ventura
Timbals 2-3 anys Cristina Rodríguez Pilar García
Campanes 2-3 anys Azahara Méndez

Las tutoras acompañan a los niños durante todo su recorrido por la Escuela (excepto bajas o cambios de personal): Picarols – Güiros – Campanes / Maraques – Timbals / Xilòfons – Xiulets. Este recorrido de estancias puede variar.

La directora, Raquel Sanz, actuará de refuerzo como una educadora más.

Para este curso tendremos dos personas de refuerzo para cubrir necesidades educativas especiales (NEE): en Güiros será Iris Ruiz y en Campanes Isa Campillo.

Durante el curso tendremos diferentes estudiantes realizando prácticas: Miriam en Picarols, Alba y Ghizlane en Xiulets y Laia y Paula en Timbals.

Anuncis