Model educatiu

A la nostra escola es segueix un corrent educatiu basat en els principis de Lóczy.

Lóczy és el nom del carrer on hi havia una institució d’acollida de nens orfes i abandonats a Budapest. Cap a l’any 1946 l’Emmi Pikler, una pediatra austríaca, es va instal·lar com a directora de la institució i va començar a instaurar la seva línia de pensament respecte a la manera d’educar i encarregar-se els infants.

De forma resumida, aquesta línia de pensament es basa en:

  1. Respectar l’infant com a individu amb personalitat pròpia.
  2. Proporcionar llibertat de moviments i autonomia a l’infant (tenint cura i vigilant possibles accidents).
  3. Posar atenció en totes les accions, per molt petites que siguin, del dia a dia, explicant-les, duent-les a terme amb tendresa per a promoure la participació dels infants.
  4. Proporcionar un entorn estable i regular, creant una sèrie de vincles amb les persones que envolten a l’infant en el seu dia a dia a l’escola.

No es pot extrapolar directament la manera de fer d’un orfenat i aplicar-ho a una escola bressol, i és per això que aquests principis de Lóczy o filosofia pikleriana s’apliquen de forma adaptada a les necessitats dels nostres infants i a les exigències de la societat actual.

Us enllacem al Pla Anual de Centre del curs 2013-14 per a que veieu un exemple de com s’organitza i es programa l’escola per treballar.

——————————————————————————————————————————–

En nuestra escuela se sigue una corriente educativa basada en los principios de Lóczy.

Lóczy es el nombre de la calle donde había una institución de acogida de niños huérfanos y abandonados en Budapest. Hacia el año 1946 Emmi Pikler, una pediatra austríaca, se instaló como directora de la institución y empezó a instaurar su línea de pensamiento respecto a la manera de educar y encargarse de los niños.

De forma resumida, esta línea de pensamiento se basa en:

  1. Respetar al niño como individuo con personalidad propia.
  2. Proporcionar libertad de movimientos y autonomía al niño (teniendo cuidado y vigilando posibles accidentes).
  3. Poner atención en todas las acciones, por pequeñas que sean, del día a día, explicándolas, llevándolas a cabo con ternura para promover la participación de los niños.
  4. Proporcionar un entorno estable y regular, creando una serie de vínculos con las personas que rodean al niño en su día a día en la escuela.

No se puede extrapolar directamente la manera de hacer de un orfanato y aplicarlo a una escuela bressol, y es por eso que estos principios de Lóczy o filosofía pikleriana se aplican de forma adaptada a las necesidades de nuestros niños y a las exigencias de la sociedad actual.

Os enlazamos con el Pla Anual de Centre del curs 2013-14 para que véais un ejemplo de cómo se organiza y se programa la escuela para trabajar.

Anuncis